Cảnh ngàn cân treo sợi tóc nơi tuyến lửa chống IS
Người dân tại chảo lửa Mosul, Iraq, luôn phải sống trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, đối đầu với mưa bom, bão đạn mỗi ngày.