Bước chuyển mình của khu vực phát triển nhất Trung QuốcTừ một khu vực thuần nông vào năm 1979, đồng bằng Châu Giang dần trở thành một trong những khu đô thị lớn nhất thế giới.