Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước


TƯ thảo luận việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 13.

Trình nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Hôm nay là ngày làm việc thứ hai hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

ban chấp hành trung ương khóa 12, nhân sự lãnh đạo nhà nước, bộ chính trị khóa 12
Ảnh: Nguyên Trí

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường.

Các ủy viên Trung ương thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, điều hành phiên họp.

Đầu giờ chiều, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường dưới sự chủ trì, điều hành của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 13.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung trên.

Theo VGP

6 ủy viên Bộ Chính trị chờ phân công

Chủ tịch HN: Có đối tượng nhận đô la từ nước ngoài đi khiếu kiện
Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao
12 ngày bàn công tác nhân sự