Biên giới Mỹ – Mexico trước khi Trump quyết định dựng tường chắnHàng rào chạy dọc biên giới Mỹ – Mexico dài 3.200 km có những đoạn được xây từ cách đây gần 30 năm.