Bạn thân tổng thống Hàn Quốc tự vấn 'đáng phải chết'
Người phụ nữ là trung tâm của bê bối chính trị Hàn Quốc hôm nay cầu xin tha thứ khi gặp các công tố viên.