Bắc Kinh – nơi người giàu, nghèo không cùng hít thở một bầu không khí
Ô nhiễm không khí khiến Bắc Kinh trở thành một đô thị bị chia tách, khi mà người giàu và người nghèo thậm chí không hít thở chung một bầu không khí dù trong cùng một thành phố.