Ba tàu khu trục Mỹ rời Biển Đông
Ba tàu khu trục Mỹ đã quay về nước sau 7 tháng hoạt động ở Biển Đông, giám sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp.