Bà Nguyễn Thị Doan thôi chức Phó Chủ tịch nước


 – 92,71% ĐB tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước
Tại phiên họp chiều nay, QH đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Theo kết quả bỏ phiếu vừa được công bố, việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Doan được 458/487 ĐB có mặt đồng ý, 5,67% (28 ĐB) không đồng ý.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Doan đã chính thức rời khỏi cương vị Phó Chủ tịch nước sau gần 5 năm đảm nhiệm chức vụ này.

miễn nhiệm, phó chủ tịch nước nguyễn thị doan

Bà Nguyễn Thị Doan đã chính thức rời khỏi cương vị Phó Chủ tịch nước sau gần 5 năm đảm nhiệm chức vụ. Ảnh: Lê Anh Dũng

QH cũng đã miễn nhiệm chức danh Chánh án TANDTC đối với ông Trương Hòa Bình với tỉ lệ tán thành 95,34% (471/487 ĐB), 3,21% (15 ĐB) không đồng ý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hòa Bình rời chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát NDTC với tỉ lệ 95,55% (472/487 ĐB) tán thành miễn nhiệm, 3,21% (15 ĐB) không tán thành. 

Các ông Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình đều đã đảm nhiệm các chức vụ từ đầu nhiệm kỳ QH khóa 13.

Tại Đại hội Đảng 12 vừa qua, ông Trương Hòa Bình đã trúng cử Bộ Chính trị khóa 12, ông Nguyễn Hòa Bình trúng cử vào Ban bí thư.

Chung Hoàng

Tân Thủ tướng quyết tâm chống tham nhũng

Bề dày công tác của tân Thủ tướng

Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước
Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng
Cách chức chủ tịch xã vì lý lịch thiếu trung thực