Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước


– Theo kết quả công bố tại phiên họp QH sáng nay, Phó chánh văn phòng TƯ Đảng Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trở thành tân Phó Chủ tịch nước.

Đề cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước
Bà Nguyễn Thị Doan thôi chức Phó Chủ tịch nước

Cụ thể, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận được tỉ lệ 91,09% (450/490 ĐB) tán thành trở thành Phó Chủ tịch nước, 7,89% (39 ĐB) không tán thành. 

Như vậy, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch nước thay bà Nguyễn Thị Doan vừa được QH miễn nhiệm hôm qua.

phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (trái). Ảnh: Phạm Hải

Theo Hiến pháp 2013, Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ.

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi QH bầu ra Chủ tịch nước mới.

Chung Hoàng

Từ Bí thư tỉnh ủy đến nữ Phó Chủ tịch nước
Đề nghị miễn nhiệm 2 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng
6 ưu tiên của tân Thủ tướng
Ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án tối cao