100 ngày đầu nhiệm kỳ – thước đo thành công của tân tổng thống MỹThành tựu của một tổng thống hơn 80 năm trước đã khiến 100 ngày trở thành mốc quan trọng để đo thành công ban đầu của những người kế nhiệm.

Thử tài của bạn

Tổng thống đưa ra nhiều quyết định táo bạo trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ năm 1933 là ai?

1. John F. Kennedy

2. Theodore Roosevelt

3. Franklin D. Roosevelt

4. Harry S. Truman

Phương Vũ