10.000 binh sĩ Nga luyện tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng27 khối diễu hành với hơn 10.000 binh sĩ tham dự buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow.

Tử Quỳnh (Ảnh: TASS)